Garantie |

Garantie

De klanten van de leden van de Vakgroep Parket zijn tevreden klanten, zo blijkt uit de praktijk. Toch heeft de Vakgroep Parket voor alle zekerheid met haar leden besloten de klant een extra-zekerheid te geven, namelijk in de vorm van een duidelijke onafhenkelijke geschillenregeling. 

Sinds 2003 heeft de Vakgroep Parket - samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis - als basis voor deze garantie algemene voorwaarden opgesteld. Per 1 januari 2015 geldt de nieuwste versie, de Algemene Voorwaarden Vakgroep Parket 2015.

Het gaat om twee soorten garantie:

  1. de individuele garantie, die het lid van de Vakgroep Parket u geeft op grond van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Vakgroep PArket 2015
  2. de nakomingsgarantie, die de Vakgroep Parket u biedt met betrekking tot het uitvoeren van een uitspraak van de Geschillencommissie Klussenbedrijven (artikel 15) 

sub 1. de individuele garantie: de ondernemer geeft op grond van de Algemene Voorwaarden Vakgroep Parket 2015 een garantie van één jaar. Er kan sprake zijn van een langere garantiertermijn, indien u hierover uitdrukkelijk een afspraak met het parketvloerenleggersbedrijf hebt gemaakt of wanneer een lagnere termijn uit de wet voortvloeit.

sub 2. de nakomingsgarantie: mocht zich onverhoopt een geschil voordoen - dat onderling niet oplosbaar is - dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven. En mits het parketvloerenleggersbedrijf een lid van de Vakgroep Parket betreft, staat de Vakgroep Parket garant voor het nakomen van een uitspraak van deze Geschillencommissie.

Voor de precieze spelregels rondom de nakomingsgarantie, kunt u de site van de Geschillencommissie Klussenbedrijven raadplegen: www.sgc.nl.

naar begin pagina